Přijde Český Těšín i o areál s nemovitosti nemocnice?

12.10.2010 21:04

 Jak je známo, město Český Těšín pronajímá své nemovitosti nemocnice Nemocnici Český Těšín a.s., která je členem skupiny AGEL. Než se tak stalo, vznikla někdy v r.1994 pro poskytování zdravotní péče Těšínská nemocnice, spol. s r.o., jejímž jednatelem se stal MUDr. Tomáš Nykel. Čas běžel, a tak se nějak stalo, že na konci r.2003 měl pan doktor 100% obchodní podíl společnosti a čas zase běžel a majitelem se stal AGEL a.s. Kolem toho bylo hodně šumu a hodně lítajících peněz kamsi a do kapes – dalo by se říci aféra. Ale to je jiný příběh, o kterém by pan doktor, lídr kandidátky ČSSD, mohl povídat nejzasvěceněji. V každém případě je Město pronajímatelem své nemovitostí nemocnice a nájemcem je Nemocnice Český Těšín a.s. Jenomže smlouva o nájmu byla podepsána v době starostování pana Ing. Sznapky a místostarostování pánů Kuśe a Ing. Slováčka tak dobře, že už při vyúčtování nákladů do konce r.2007 na údržbu, opravy a investiční činnost Město dlužilo Nemocnici 19milionů Kč a jakousi desítku tisíc korun. Město na základě smlouvy splácí svůj dluh ročně částkou 1,3milionů Kč a dluh by mělo dosplácet do konce r.2022 při sjednaném ročním nájmu 1milion Kč. Ale jak bude? Město má totiž ještě závazek: „…, že uhradí Nemocnici náklady na dokončené technické zhodnocení pronajatého majetku, a to nejvýše do částky 1milionu Kč v každém kalendářním roce trvání nájmu … uhradí náklady na dodavatelsky zajišťované opravy a údržbu … do výše 1milionu Kč v každém kalendářním roce trvání nájmu. …“

Tak se zdá, že prvotní smlouva byla sjednaná tak, aby po dosažení dostatečného dluhu Města vůči Nemocnici ta převzala nemovitosti jako vyrovnání dluhu. Může se tak nakonec stát? A proč by ne? Ti kteří byli na začátku problému se chtějí přímo nebo nepřímo vrátit či setrvat. A i o tom jsou volby.

Zpět