(dle Sbírky zákonů č. 207/2010, částky 70)

ROZHODNUTĺ

prezidenta republiky ze dne 18. června 2010 o vyhlášení voleb

do Senátu Parlamentu České republiky, do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech a do Zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev jeho městských částí

I.

Podle čl. 63 odst. 1 písm. f) Ústavy České republiky a podle § 1 odst. 3 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do

Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

vyhlašuji volby

do Senátu Parlamentu České republiky

ve volebních obvodech č. 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49, 52, 55, 58, 61, 64, 67, 70, 73, 76

a 79

a stanovím dny jejich konání na pátek a sobotu 15. a 16. října 2010.

II.

Podle § 3 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve

znění pozdějších předpisů,

vyhlašuji volby

do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech

a stanovím dny jejich konání na pátek a sobotu 15. a 16. října 2010.

III.

Podle § 123 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 3 odst. 1

zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

předpisů,

vyhlašuji volby

do Zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev jeho městských částí

a stanovím dny jejich konání na pátek a sobotu 15. a 16. října 2010.

Prezident republiky:

Klaus v. r.

Předseda vlády:

Fischer v. r.