Neveselá procházka městem s fotografickým doprovodem

13.10.2010 20:11

Je před volbami a koalice se prezentuje svým budovatelským dílem za své čtyřleté panování v našem městě. Je toho dost a za obrovské peníze. Všechna čest. Vadou na kráse je, že všechno probíhalo v ústraní, jakoby v utajení. Proces přípravy, výběrová řízení, financování atd. A tak zlé jazyky zase remcají a povídají o velké „malé domů“, o penězích „poztrácených cestou“, o přeplácení. V každém případě se naše město pozměnilo. Pozměnilo se i jinak, bez famfár - a zase k horšímu. Jde o vzhled ulic a domů. Devastovalo se za komunistů a devastuje se dále. Tady zůstávají naší radní v klidu. Tady se podnikat a vydělávat nedá. Tady je o jiném, „nepodnikatelském“ vztahu k městu. To, že se má zachovat původní, stylový vzhled historického centra Českého Těšína, necítí. Jsou nasměrování jinam. A co dělá městský architekt (pokud se dá o někom takovém mluvit)? Je vidět, že pokud vůbec něco, tak kdoví co. Škoda slov. Pojďme raději na malou procházku ulicemi a podívejme se na některé detaily (a nejenom), třeba vchodové dveře. Nebude to dlouhá procházka. Projdeme se po malém území pár ulic. Začneme na Hlavní třídě u „Partyky“, projdeme se po ulici J. Božka, zahneme do Štaefánikovy a přes Pražskou se vrátíme zpátky na Hlavní. Po ní sem a tam a nabažení „inspirujících“ pohledů skončíme ve Vrchlického ulici.

Nuže, pojďme. Jdeme Božkovou ulicí, kde ještě někde ve vchodech do starých domů zůstaly původní vchodové dveře. Pravda, jsou často oprýskané a omšelé. Ale o co vypadají lépe než ty fádní nové? A ty se alespoň trochu snaží stylově zapadnout. Vynikne to při srovnání s podivností hned za rohem ve Štafánikově ulici č.8. To je pohled! Jak se to stalo, povolovači stavebních úprav? Jdeme dál. Za rohem, v Pražské ulici, zůstaly, až na jedny, původní dveře. Je to rozdíl, že? Teď jsme došli na konec ulice a jsme opět na Hlavní. A rána mezi oči! Ten čerstvý růžový hnus s pseudoklenutím , to je věc – za to, tedy, vřelé díky! Na konec volebního období (včetně provedeného převodu nemovitosti) jedna z moc pěkných teček. Pěkná facka, při srovnání s původním vchodem vedle růžové kreace za rohem. Tak, a došli jsme na Hlavní třídu, výstavníulici města Českého Těšína. Vstupní brána do města i republiky. A to je reprezentační pohled! Ještě, že na konci ulice je dům s trafikou a večerkou, i když v obklíčení novodobých úprav parteru. Představme si, že tak podobně, jako ten malý kousek ulice, mohla být zachovaná celá ulice, a nejenom tato. Bohužel, patvorba desetiletí a posledních let převládá. Pro vystřízlivění ještě kouknem na opačnou stranu třídy. Pěkné, že! A tak pro trochu naděje zajdeme za roh do Vrchlického ulice. Kdyby tak podobný vztah k hodnotám měli ti, co se postarali o vzhled zprzněných domů, byla by to o moc pěknější procházka.

Za změny vzhledu našeho města za poslední čtyři roky z tohoto pohledu můžeme poděkovat končícím vládcům města. Co předvedou ti následovní (co když staronoví) se uvidí. A i o tom jsou volby.

Zpět