Informovanost

14.10.2010 11:20

 To je to, co z radnice k občanům nemá cestu. V lepším případě jsou nám místo informací udělena strohá oznámení. A tak nevíme nic o výběrových řízeních, o tom, kdo se přihlásil a s jakou nabídkou a kdo a proč byl vybrán. Jak kdo z odpovědných rozhodoval je tajné. Nic nevíme o financování z městských, to znamená naších peněz a už vůbec nic se neví o oprávněnosti výdajů. Z usnesení rady a zastupitelstva města se dovíme pouze strohé výsledky.  

O udělených dotacích na podporu kulturních a uměleckých aktivit, sportovních a jiných aktivit se dovíme zase jenom výsledky. O návrzích na dotace od příslušné komise a jejich úpravách, či zrušení radou se nedovíme nic.

O minulých špatných smlouvách, které finančně znevýhodňují město, ani o snaze řešit problém se taky nic nedovíme. Kdo například ví, že Město dluží nájemci Nemocnici a.s. za údržbu,opravy a investiční činnost po odečtení ročního nájmu 1mil. Kč více než 19mil. Kč, které hodlá splácet do r. 2022? Smlouva byla pro nájemce výhodně uzavřená v minulém volebním období.

Majstrštyk se povedl vedení města v posledních Těšínských listech vydaných k vlastní sebechvále. Na titulní straně je článek „Informovanost občanů prioritou vedení města“.Tam se pochválili a sdělují, že: „Od začátku volebního období bylo naší snahou poskytovat maximum informací o dění ve městě“. Pokud dění ve městě jsou oni, pak je to pravda. Číslo TL vyšlo 29. září a na straně 19 nás „maximálně“ informují o tom, že „T.G. Masaryk se vrací na koni“. Skoro půl roku obšírně o pomníku TGM mlčeli, a to i o jeho odhalení v Den české státnosti 28. září. I když, ať jim nekřivdím, písemně osobně pozvali oficiální hosty. Proč? Možná proto, že na něm úspěšně ušetřili a výsledkem je pomník, na kterém TGM není. Je tam fousatá a neforemná postavička na podivné odrůdě koně. Bez ohledu na to, co si kdo o instalaci pomníku po 72 letech od zničení jiného pomníku TGM myslí, jedná se o záležitost, která svým významem daleko předčila záležitosti, o kterých nás TL průběžně a obšírně informovaly. Názory těch, kteří pomník zhlédli, jsou dosti jednoznačné a ostuda se šíří republikou. Možná by teď pomohlo zahalení. Ať je tak, nebo onak, bude do budoucna zrození podivného pomníku TGM spojováno s dobou „za starosty Slováčka“.

A ještě o tom, jak vedení města informuje nejenom nás, občany města, ale i jeho návštěvníky. V Muzeu, jedné z nejvýstavnějších budov ve městě, a pro Č.T. historické, jak jinak, je informační centrum. Kdoví, jestli není jediné v republice, které neprovozuje obec. Plně ho zajišťuje Muzeum Těšínska. Přitom hlavní činnost Muzea ani zdaleka není činnost informační. Náklady jsou vysoké (více než milion Kč) a zatěžují jejich už i tak napjatý rozpočet. Pokud Muzeum v současné době šetření s provozováním informačního centra (RIC) skončí, co bude dál? A Muzeum? Vědecká instituce, která v dobrém reprezentuje Český Těšín, by si od města zasloužila daleko větší vstřícnost a pomoc při zajištění své činnosti, hlavně dostatečné prostory, do vyřešení majetkoprávních poměrů bránících využíváni výše zmíněné budovy.

Informovanost ze strany vedení města k občanům je pod hrubou dekou, z pod které jsou od nich účelově vypouštěny pro ně vhodné zprávy a povídačky. A i o tom jsou volby.

 

Zpět