Čím to, že „jacísi holubi“ se vracejí?

14.10.2010 06:08

Čím to? No přece, jak říká klasik: „peníze jsou až na prvním místě“. Roční výdaje našeho města za rok jsou cca 600 milionů Kč. K tomu úvěr skoro 700 milionů Kč, který má být po splnění požadovaných podmínek z převážné části zaplacen z peněz unie. Jenom pro zajímavost, zkuste na oficiálních stránkách Města Český Těšín najít schválení zastupitelstvem výši tohoto úvěru pro Smlouvu o revolvingovém úvěru uzavřenou s Komerční bankou ke které je zřízeno zástavní právo k pozemkům města. Nenajdete. Taky důkaz o tom, že informovanost občanů je prioritou vedení města, jak tvrdí titulek v posledním čísle Těšínských listů – pochlebníčka to právě tohoto vedení.

Město disponuje velkým balíkem peněz, a to stojí zato, aby se z minula prověření borci s pomocí nově vyškolených jali město zachraňovat. Někam se vracejí „dobří holubi“ u nás to neplatí. A i o tom jsou volby.

Zpět