Usnesení Krajského soudu v Ostravě č. 22 A 151/2010 - 132

Úplný text usnesení ve formátu PDF je ke stažení zde

22 A 151/2010 – 132
U s n e s e n í
Krajský soud v Ostravě rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu
JUDr. Moniky Javorové a soudců Mgr. Jiřího Gottwalda a JUDr. Miroslavy Honusové
v právní věci navrhovatelů a) Nestraníci, jednajícího volebním zmocněncem Evou
Janákovou, bytem Český Těšín, Dr. Slámy 292/5, b) MUDr. Tomáše Hennera,
bytem Český Těšín-Koňákov, Středová 93, c) Koalice Hnutí pro Těšín a Strany
zelených
, jednající volebním zmocněncem Radanem Tolaszem, bytem Třinec,
Karpentná 10, d) Ing. Lubomíra Matěje, bytem Český Těšín, Masarykovy
sady 94/13, e) TOP 09, jednající volebním zmocněncem Zdeňkem Gašpárem,
bytem Český Těšín, Koperníkova 545/6, a f) Jaroslava Dembinného, bytem Český
Těšín, Polní 893/36, všech v řízení zastoupených Mgr. Markem Ježkem, advokátem
se sídlem Český Těšín, Tovární 1707/33,  ....

...

... o neplatnost voleb do Zastupitelstva města Český Těšín
konaných ve dnech 15. a 16. října 2010
,
t a k t o :
I. Hlasování ve volbách do Zastupitelstva města Český Těšín konaných
ve dnech 15. a 16. října 2010 j e n e p l a t n é .
II. Návrh, aby soud nad rámec výroku I. vyslovil neplatnost voleb
do Zastupitelstva města Český Těšín konaných ve dnech 15. a 16. října 2010,
s e   z a m í t á .