NOVÁ ŠANCE PRO TĚŠÍN 

Společné prohlášení volebních stran
Nestraníci a Koalice Hnutí pro Těšín a Strana zelených

Volební strany Nestraníci a Koalice Hnutí pro Těšín a Strana zelených společným postupem docílily opakování hlasování v nových volbách do zastupitelstva města Český Těšín, které proběhnou v sobotu dne 8. ledna 2011.

Ač tomu z politických rivalů věřil málokdo, podařilo se dosáhnout průlomového rozhodnutí soudu, který jednání spočívající v placení voličům za odevzdaný hlas poprvé označil za nezákonné a protiústavní. Bylo, dle soudu, prokázáno, že došlo k masivnímu skupování hlasů pro volební stranu SOS pro Český Těšín, vedenou Marianem Kuśem, a proto se hlasování bude opakovat ve všech okrscích města. Občané města tak dostali novou, zcela nečekanou šanci, ukázat,
že to se svým městem myslí upřímně a záleží jim na jeho dalším osudu.

Za běžných podmínek by tato výstraha vyslovená z úst nezávislého soudu měla být dostatečnou garancí, aby se uvedená manipulace s výsledky voleb neopakovala, ne však v Českém Těšíně. Znovu se k nám z řad poctivých lidí dostávají informace o nabízení finanční odměny voličům za opakované hlasování pro konkrétní stranu. Odhalené jednání bylo vysoce nebezpečné pro svou organizovanost a hlubokou promyšlenost, když bylo prováděno prostřednictvím sítě motivovaných nákupčích, kteří za svou činnost inkasovali nemalou provizi za každého získaného voliče. Uvedené v sobě, dle našeho přesvědčení, nese znaky trestněprávní odpovědnosti. Jde nejen o manipulaci průběhu voleb, ale i zvláštní formu korupce, která útočí na samotnou podstatu státu a jeho demokratického zřízení. Ohroženy jsou svobodné volby, na jejichž základě stojí celá naše země. Copak jsme již zapomněli na těžce vybojovanou svobodu?

Naše snaha po regulérním průběhu voleb soudním rozhodnutím proto nekončí. Není již ani tak podstatné, kdo nakonec ve volbách vyhraje a obsadí křesla ve vedení města, ale jakými postupy se tak stane a budou-li zachována pravidla demokratické soutěže politických subjektů. Jen tímto způsobem dospějeme k tomu, že zvolení zástupci budou skutečným projevem svobodné vůle občanů a nikoliv lidé, kteří jsou již na startu ochotni si za své budoucí funkce zaplatit.
Od takových osob nemůžeme očekávat nic jiného, než to, že si vynaložené peníze budou chtít v nově nabytých pozicích zúročit, a to samozřejmě znovu na úkor nás občanů a celého města. Zabraňme proto těmto praktikám, další šance už nebude. Kdo seje korupci již na voličích, bude chtít plody své činnosti později sklízet. Ujmou-li se vedení města lidé s mocí peněz, bude již pozdě.

Proto nyní s dostatečným předstihem prosíme všechny, kterým osud města není lhostejný, aby se znovu s námi podělili o své případné poznatky s nakupováním hlasů a organizováním voličů. Bylo-li vám kýmkoliv nabízeno hlasování za peníze či máte jakékoliv jiné poznatky k těmto praktikám ve městě, podělte se prosím s námi neprodleně o uvedenou informaci, a to pokud možno co nejpřesněji. Svou zkušenost nám co nejdříve napište na kancelar@akjezek.cz, a to kdykoliv před konáním voleb, příp. ihned kontaktujte policii, městský úřad anebo přímo Okresní státní zastupitelství
v Karviné. Na základě takovýchto podnětů znepokojených občanů, kteří našli v sobě potřebnou odvahu, byla zpracována i soudní žaloba, na základě níž jsme dosáhli vskutku historického soudního výroku a dostali tuto novou šanci pro naše město. Nepropásněme ji proto i napodruhé.
Máme-li se organizování skupování hlasů pokusit zabránit již v samém zárodku, potřebujeme nezbytně Vaši pomoc. Samozřejmě i jen pouhá účast každého voliče, který není za svůj hlas ochoten vzít odměnu, příp. pokud ji přijme, neovlivní to jeho tajnou volbu, je významným příspěvkem v boji za regulérnost voleb. Čím menší bude účast svobodných voličů, tím menší počet podplacených významně ovlivní konečné výsledky voleb. Další osud města leží pouze v našich
rukou.

NOWA SZANSA DLA CIESZYNA

Wspólna deklaracja partii wyborczych
Nestraníci, Koalice Hnutí pro Těšín oraz Strana zelených

Partie wyborcze Nestraníci, Koalice Hnutí pro Těšín oraz Strana zelených wspólnym wysiłkiem wywalczyły powtórne głosowanie w nowych wyborach do Rady miasta Czeskiego Cieszyna, które odbędą się w dniu 8 stycznia 2011 roku.

Mimo, iż niewielu przeciwników politycznych wierzyło w taki obrót sytuacji, osiągnęliśmy przełomowe orzeczenie sądu, który działanie polegające w wypłacaniu wyborcom wynagrodzenia za oddanie głosu, określił jako nielegalne oraz sprzeczne z konstytucją. Zdaniem sądu zostało udowodnione, iż miało miejsce masowe skupywanie głosów dla partii wyborczej SOS pro Český Těšín, prowadzonej przez Mariana Kusa, i z tego powodu należy powtórzyć głosowanie we wszystkich okręgach miasta. Obywatele miasta otrzymali więc nową, niespodziewaną szansę, by pokazać, że ich zamiary wobec miasta są uczciwe i dbają oni o jego dalszy los.

W normalnych warunkach ostrzeżenie wypowiedziane przez niezależny sąd powinno być wystarczającą gwarancją tego, aby wspomniane zmanipulowanie wyników wyborów się nie powtórzyła, jednak nie w Czeskim Cieszynie. Z szeregów uczciwych obywateli ponownie dochodzą do nas informację o oferowaniu korzyści finansowych w zamian za powtórne oddanie głosu na rzecz konkretnej partii. Odkryte działanie wykazywało wysoki stopień niebezpieczeństwa z powodu jego zorganizowania oraz przygotowania, gdyż przeprowadzono je za pośrednictwem sieci silnie umotywowanych podmiotów skupujących głosy, które za swoje działanie otrzymywały pokaźną prowizję za każdego pozyskanego wyborcę. W naszym przekonaniu takie działanie wyczerpuje znamiona odpowiedzialności karnej. To nie tylko manipulacja wyborów, ale również szczególna forma korupcji, która godzi w podstawy państwa oraz jego ustroju demokratycznego. Zagrożone jest wolność wyboru, o którą opiera się cały nasz kraj. Czyżbyśmy już zapomnieli o z trudem wywalczonej wolności?

Nasze dążenie do zapewnienia prawidłowego przebiegu wyborów nie kończy się więc na uzyskaniu orzeczenia sądowego. Nie jest ważne, kto ostatecznie wygra wybory i kto będzie zajmować miejsca w Radzie Miasta, ale w drodze jakich praktyk tak się stanie, oraz czy zostaną dotrzymane zasady demokratycznego współzawodnictwa podmiotów politycznych. Jedynie w taki sposób można osiągnąć to, że wybrani przedstawiciele będą rzeczywistym przejawem wolnej woli obywateli, a nie będą oni ludźmi, którzy już na samym wstępie są gotowi do opłacenia sobie przyszłych funkcji. Od takich osób nie można się spodziewać niczego innego, aniżeli tego, iż poniesione koszty będą chcieli oprocentować na nowo uzyskanych pozycjach, oczywiście kosztem nas, obywateli oraz całego miasta. Przeszkodźmy więc takim praktykom, kolejnej szansy już nie będzie. Kto zasiał korupcję już w samych wyborach, ten zapewne zechce zebrać później plony swej działalności. Jeżeli na czele miasta staną ludzie wykorzystujący do tego pieniędzy, to będzie już za późno.

Z tego powodu z odpowiednim wyprzedzeniem prosimy wszystkich, którym nie jest obojętny los miasta, aby ponownie podzielili się z nami swoimi doświadczeniami ze skupywaniem głosów oraz organizowaniem wyborców. Jeżeli ktokolwiek proponował wam oddanie głosu w zamian za pieniądze lub posiadacie jakiekolwiek informacje w sprawie takich praktyk w mieście, prosimy o niezwłoczne przekazanie nam takich informacji, możliwie jak najdokładniej. Prosimy o ich przekazywanie pod adres kancelar@akjezek.cz, w każdym czasie przed wyborami, ewent. prosimy natychmiast skontaktować się z policją, władzami miasta lub bezpośrednio z Prokuraturą Okręgową w Karwinie. Na podstawie takich wskazówek zainteresowanych obywateli, którzy wykazali odwagę, został złożony pozew do sądu, na którego podstawie uzyskaliśmy prawdziwie historyczne orzeczenie sądowe oraz nową szansę dla naszego miasta. Nie przegapmy więc ponownie tej szansy.

Jeżeli chcemy zapobiec wykupywaniu głosów w samym zarodku, koniecznie potrzebujemy Waszej pomocy. Oczywiście samo uczestnictwo każdego wyborcy, który nie przyjmie wygrodzenia za oddanie głosu, ewent. jeżeli ją przyjmie, a nie wpłynie to na jego tajny wybór, jest ważnym wkładem w walce za uczciwe wybory. Im mniejsze będzie uczestnictwo wyborców kierujących się własną wola, tym mniejsza ilość przekupionych wyborców może mieć znaczący wpływ na wynik wyborów. Przyszłość miasta leży tylko w naszych rękach.