Oznámení starosty města dle § 29 zákona č. 491/2001 Sb.

 

OZNÁMENÍ

o době a místě konání opakovaného hlasování

 ve volbách do Zastupitelstva města Český Těšín

 

 

Starosta města Český Těšín podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 

o z n a m u j e :

 

  1. Opakované hlasování ve volbách do Zastupitelstva města Český Těšín se uskuteční

v sobotu dne 8. ledna 2011 od 07:00 hodin do 22.00 hodin.

 

  1. Místem konání opakovaného hlasování jsou volební místnosti uvedené v příloze k tomuto oznámení.

 

  1. Voliči bude umožněno  hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky (občané členských států Evropské unie). Totožnost se prokazuje občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky, jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu.  Státní občané jiných členských států Evropské unie se mohou hlasovaní zúčastnit pouze pokud doručí nejpozději dne 6. l. 2011  do 16:00 hod. Městskému úřadu Český Těšín žádost o zápis do dodatku ke stálému seznamu voličů. O zápis lze požádat písemně nebo osobně.

 

  1. Každému voliči bude dodán 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístek. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístek i ve volební místnosti.

 

  1. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, Městský úřad Český Těšín (tel. 553 035 410) a ve dnech konání opakovaného hlasování okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.

 

  1. Za pořádek ve volební místnosti a jejím bezprostředním okolí odpovídá předseda okrskové volební komise. Jeho pokyny k zachování pořádku a důstojného průběhu hlasování jsou závazné pro všechny přítomné.

 

 

V Českém Těšíně dne 6. 12. 2010

 

 

 

 

Ing. Vít Slováček

starosta města

 

 

 

 

 

Příloha k Oznámení o době a místu konání opakovaného hlasování

 

SEZNAM   V O L E B N Í C H M Í S T N O S T Í  

 

 


 

ve volebním okrsku č. 1

je volební místnost Základní škola na ul. Slezské

(vchod ze dvora do družiny)

pro voliče bydlící v části obce Český Těšín na ulicích:

Hornická,

Ostravská               (72, 74, 76),

 

ve volebním okrsku č. 2

je volební místnost Základní škola na ul. Slezské

(hlavní vchod)

pro voliče bydlící v části obce Český Těšín na ulicích:

Ostravská              (68a, 68b, 70),

Slezská                   (1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18,

                               20, 22, 24, 26, 28, 30, 874, 1740)

 

ve volebním okrsku č. 3

je volební místnost RENATEX CZ, a.s., Na Lučinách 1476 pro voliče bydlící v části obce Český Těšín na ulicích:

Dlouhá , Hřbitovní, Jaselská,

Karvinská              (68, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 121, 123,

                               125, 225, 239, 866, 867, 1153, 1154,

                               1155, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163,

                               1164, 1394, 1614,1897, 1899, 1934,                                    1947),

Kolonie, Mírová, Mostecká, Na Lučinách, Pionýrů,

Zátiší                     (1, 2, 3. 4, 5, 6a, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15,

                               16, 17, 17a, 19, 21, 23, 25),

 

městská část Mosty:

Údolní, K Rybníkům, Na Dělnicích,

Mezi Lány             (225, 245, 251, 259, 260, 268, 271), Zátiší                          (258, 305)

 

ve volebním okrsku č. 4

je volební místnost Dům dětí a mládeže, Hrabinská 33

pro voliče bydlící v části obce Český Těšín na ulicích:

Hrabinská              (6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26,

                               30, 32, 32b, 34, 38, 44, 46, 47, 48, 49),

Karvinská              (31, 31a, 31b, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45,

                               47, 49a, 49b, 51, 59),

Krátká,

Slezská                    (32, 34, 36, 38, 40, 394, 1134, 1963),

U Lávky, U Modlitebny, Úvoz

 

ve volebním okrsku č. 5

je volební místnost Základní škola na ul. Ostravské

pro voliče bydlící v části obce Český Těšín na ulicích:

Hrabinská               (21a, 21b, 21c, 23a, 23b, 25a, 25b, 

                               25c, 29, 29a, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45),

Ostravská               (46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66,

                               1710),

Slezská                    (2, 4, 6), 

Zelená,

 

 

ve volebním okrsku č. 6

je volební místnost Diakonický institut, Koperníkova 554/2 pro voliče bydlící v části obce Český Těšín na ulicích:

Alšova, Brandýská,

Hrabinská              (1, 5, 7, 11, 15, 17, 19, 19a),

Karvinská              (1, 3, 5, 7, 9, 11, 17, 19, 21, 23, 25),

Komorní, Koperníkova, Mánesova, Nerudova,      

Ostravská              (4, 6, 8, 10, 12, 18, 22, 24),  

Viaduktová            (15, 17, 18, 20, 22),

 

ve volebním okrsku č. 7

je volební místnost Těšínské divadlo, Ostravská 67 

(vstup z parkoviště přes vrátnici)

pro voliče bydlící v části obce Český Těšín na ulicích:

28.října, Divadelní,

Frýdecká               (21, 22, 23, 27, 30, 31, 32, 35, 38, 40, 42,

                               44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64,

                               80, 82, 84, 86),

Husova,

Komenského          (12, 14, 16, 16A, 16B, 18, 20, 22, 37, 39,

                               57, 59, 59a, 61, 63, 65, 67),

Kpt. Jaroše, Leoše Janáčka, Lidická,

Lípová                   (65, 1124, 1131, 1132), 

Ostravská               (57, 59, 67, 71, 73),

Rozvojová, Sokolovská,

 

ve volebním okrsku č. 8

je volební místnost Masarykova ZŠ,  ul. Komenského

pro voliče bydlící v části obce Český Těšín na ulicích:

Akátová,

Frýdecká                (2, 6, 6a, 8, 10, 18, 19, 20),

Gymnazijní, 

Jablunkovská         (16, 18, 20, 28),

Komenského          (1, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 15, 17, 19, 23, 25,

                               27, 29), 

Na Horkách,

Ostravská               (3, 5, 7, 9, 11, 21, 23),

sady Komenského, sídliště ONV, Studentská, Tyršova, 

U Mlékárny,

 

 

ve volebním okrsku č. 9

je volební místnost Základní umělecká škola Pavla Kalety, Sokola-Tůmy 10

pro voliče bydlící v části obce Český Těšín na ulicích:

3.května, Hlavní třída, Masarykovy sady, 

Na Olšinách, nábřeží Svobody,

Nádražní                                 (1, 2, 3, 4 ),            

Nová, Protifašistických bojovníků, Příční,  

Sokola-Tůmy, 

Třanovského,

Viaduktová             (1, 3, 4, 6, 8, 10, 10a, 10b), 

Vrchlického,

 

ve volebním okrsku č. 10

je volební místnost Klub seniorů, Štefánikova 3

pro voliče bydlící v části obce Český Těšín na ulicích:

Božkova, Moskevská,

Nádražní                                 (5, 6, 7, 8, 9),

Odboje, Pražská, Štefánikova,

 

ve volebním okrsku č. 11

je volební místnost Základní škola na ul. Havlíčkově (vchod z ul. Bezručovy)

pro voliče bydlící v části obce Český Těšín na ulicích:

Čapkova, Dvořákova, Havlíčkova,

nábřeží Míru         (16, 20, 22, 22A, 22b, 24, 24A, 25, 26,

                               28, 32, 34, 36, 38),

Nádražní                                 (11),

náměstí ČSA,

Smetanova              (2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15),

 

 

 

 

 

ve volebním okrsku č. 12

je volební místnost Kulturní a společenské středisko „STŘELNICE“

pro voliče bydlící v části obce Český Těšín na ulicích:

Bezručova,

Dukelská                (1, 3, 3a, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12),

Hraniční, Kaštanová, Na Nivách,

nábřeží Míru         (40, 42, 46),

Nádražní                                 (2a, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25,

                               26, 27),

Smetanova              (17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28),

Střelniční, 

Tovární                   (2a, 4, 4a, 8, 10, 12, 14),

 

ve volebním okrsku č. 13

je volební místnost Detašované pracoviště MěÚ Český Těšín, Tovární 312/23

pro voliče bydlící v části obce Český Těšín na ulicích:

Dr. Slámy,

Dukelská                (15, 15a, 17, 19, 21, 21A, 21b, 22, 23,

                               24, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 38,

                               39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,

                               50),

nábřeží Míru         (52, 54, 56, 58, 59, 60, 60A, 61, 62, 63,

                               64, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 73, 74, 75, 76,

                               77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88,                            89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 100, 102,                               104),

Nová Tovární, park A. Sikory, Potoční,

Tovární                  (17, 17a, 19, 23, 25, 31, 33, 35, 37, 41,

                               45, 45a, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61,

                               65, 67, 69, 71, 75, 79, 81, 83, 85, 87, 89,

                               93, 95, 101, 103, 105, 105b, 107, 111,

                               113, 117, 123, 127, 129, 470, 1169,

                               1170, 1171, 1172, 1439, 1440, 1441,

                               1442, 1850), 

Vodní, Železniční,

 

ve volebním okrsku č. 14

je volební místnost Základní škola na ul. Pod Zvonek – A

pro voliče bydlící v části obce Český Těšín na ulicích:

Cihelní                    (16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27,

                               28, 30),

Jablunkovská         (44, 48, 48A, 50, 72, 74),     

Okružní                                 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,

                               20, 22, 24, 26, 28, 30),

 

ve volebním okrsku č. 15

je volební místnost Bytový dům Kysucká 8

pro voliče bydlící v části obce Český Těšín na ulicích:

Kysucká,

Polní                       (31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 49),

 

ve volebním okrsku č. 16

je volební místnost Základní škola na ul. Slovenské

pro voliče bydlící v části obce Český Těšín na ulicích:

Cihelní                   (15),

Mládežnická,

Okružní                                 (16, 18),

Polní                      (32, 34, 36, 46, 47, 48, 50, 51, 54),

Slovenská, Svibická,

 

 

ve volebním okrsku č. 17

je volební místnost Základní škola na ul. Pod Zvonek – B

pro voliče bydlící v části obce Český Těšín na ulicích:

Čáslavská,

Polní                       (1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16,

                               17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28,

                               29, 30),

 

 

 

ve volebním okrsku č. 18

je volební místnost Základní škola na ul. Pod Zvonek - C

pro voliče bydlící v části obce Český Těšín na ulicích:

Černá, 

Dělnická I.,

Dělnická II.,

Horní,

Jablunkovská          (9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 29, 33,

                               35, 37, 41, 53, 57, 86, 88, 90, 92, 92A,

                               94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110,

                               112, 128),

Kostelní, Mlýnská, 

Pod Zvonek            (19, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 36, 40,

                               42, 44, 48, 50, 52, 54, 54a, 56, 58, 66,

                               68, 70, 72, 74, 76, 76A, 78, 80, 1616),

Příkopa,

Rakovec                  (1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1226,

                               1251, 1428, 1590, 1966),

Třinecká, Zahradní, 

Žukovská               (5, 7, 9, 11, 13, 15, 18, 24, 33, 1374,

                               1463, 1657, 1658, 1659, 1706, 1711,

                               1766, 1777, 1879, č.e. 3019)

a dům č.p. 1982,    

 

ve volebním okrsku č. 19

je volební místnost Knihovna a Společenské centrum Dolní Žukov, Pod Zvonek 115

pro voliče bydlící v části obce  Dolní Žukov

 

ve volebním okrsku č. 20

je volební místnost Slezská diakonie, středisko Eben-Ezer, Vělopolská 243, Horní Žukov

pro voliče bydlící v části obce Horní Žukov

 

ve volebním okrsku č. 21

je volební místnost Základní škola Stanislavice, Albrechtická 84

pro voliče bydlící v části obce Stanislavice

 

ve volebním okrsku č. 22

je volební místnost Hasičská zbrojnice Mistřovice, Hradišťská 81

pro voliče bydlící v části obce Mistřovice a části obce Koňákov

 

ve volebním okrsku č. 23

je volební místnost PZKO Mosty, Jasná 302

pro voliče bydlící v části obce  Mosty s výjimkou adres:

 

Údolní - celá,

K Rybníkům - celá,

Na Dělnicích - celá,

Mezi Lány - domy č.p. 225, 245, 251, 259, 260, 268, 271,

Zátiší - domy č.p. 258, 305

(voliči s uvedenými adresami trvalého pobytu budou hlasovat ve volební místnosti č. 3 – RENATEX CZ, a. s., Na Lučinách 1476)