21.2. 2011 - Český Těšín má staré známé ve vedení města. To jsme chtěli?

 Na ustavující schůzi zastupitelstva Města Český Těšín vyšlo najevo, že město bude řídit koalice KDÜ, ODS a kontroverzní ČSSD podezřelá s volebních machinací a těsné vazby na diskreditovaného bývalého starostu Ing. Jindřicha Sznapku. Potvrdily se tak neoficiální informace o tom, že o koalice s ČSSD se připravovala dlouho dopředu. Starostou Ing. Vítem Slováčkem deklarovaná osvědčená koalice KDÜ, ODS a Nestraníci, kterou není třeba měnit, byla zastíráním určeným pro uklidnění občanů a voličů.

Zastupitelstvo města se svými zvolenými představiteli považujeme za neplnohodnotné a diskvalifikované. Volby provázela masivní korupce, kterou se při prvním hlasování podařilo prokázat před Krajským soudem. Opakované masívní nakupování hlasů pro volební strany se při novém hlasování před Krajským soudem nepodařilo prokázat v míře, která by stačila k opětovnému zrušení hlasování. Volební manipulace potvrzuje mimo jiné i zpráva volby monitorující Transparency International. To, jak volby probíhaly, i to, že se opakovaného hlasování zúčastnila SOS PRO ČESKÝ TĚŠÍN, které byla stažena kandidátka stranou SOS, která jim umožnila kandidovat, a která se považuje jejich prezentací diskreditována, považujeme za selhání státu. Odpovědné složky státu nebyly schopny zajistit řádný průběh voleb se zamezením a vyšetřením kupčení s hlasy, zákon svou nedokonalostí umožňuje ve svých důsledcích kandidovat účelově sestaveným seskupením, třeba i extremistickým, které podle jeho dosavadního výkladu jsou neodvolatelné a zvolitelné. V Českém Těšíně zklamali zvolení představitelé státu, zastupující město na čele se starostou, kterých povinností je v prvé řadě hájit demokratické principy. Ti, až na některé alibistické, nekonstruktivní kroky, se pořídili zmanipulovaným výsledkům voleb už v jejich první fázi.

 

 

Staronovým starostou je Ing. Vít Slováček, který se ve volebním období roků 2002 až 2006 stal místostarostou k místostarostovi Marianu Kuśovi a starostovi Ing. Jindřichu Sznapkovi. Byl přímým účastníkem s odpovídající odpovědností za to, co se tehdy dělo. Místostarostou se stal Petr Procházka. Ten je znám úzkou vazbou a ekonomickou závislostí na Ing. J. Sznapkovi. Je považován za jeho „pravou ruku“. Do rady města se vrátily i další osoby, které se aktivně projevovaly ve výše uvedeném období (Nykel, Kroček a další).

 

Uznané výsledky a způsob voleb umožnily návrat struktur, které byly v minulém období nuceny stáhnout se do pozadí. Je to, ať už přímý nebo nepřímý, návrat bývalého triumvirátu Kuś – Sznapka – Slováček.


 

“Komunální volby v Českém Těšíně, jejich průběh a výsledky považujeme za deformaci demokratických principů, popření zastupitelské demokracie a úspěšný útok na samou podstatu demokracie. Obrátíme se na Ústavní soud.”, říká Ing. Lubomír Matěj, lídr koalice Hnutí pro Těšín a Strany zelených.