17.1. 2011 Petice.org je na světě

Oficiální tisková zpráva petičního výboru:

Český Těšín říká : A dost!

Petice za změnu volebního zákona je na světě. Dne 17. 1. 2011 byly oficiálně spuštěny internetové stránky Petice za změnu volebního zákona www.petice.org. Iniciátory vzniku petice byli občané Českého Těšína - zástupci Hnutí pro Těšín, Strany Zelených a občané bez politické příslušnosti. Iniciativu podporují již od samého počátku osobnosti politického a kulturního života, například režisérka Věra Chytilová, spisovatel Michal Viewegh a senátor Jaromír Štětina. Ondřej Liška, předseda Strany Zelených, se stal členem Petičního výboru.

Důvody pro vznik Petice za změnu volebního zákona shrnuje petiční výbor takto:

K tomuto kroku nás přiměla vlastní zkušenost z měst Českého Těšína, Krupky, Žatce a Roudnice nad Labem, zvláště pak neschopnost státních orgánů zabránit při komunálních volbách kupčení s volebními hlasy. Stejně jako Transparency International považujeme za alarmující situaci, v níž o volebních výsledcích rozhodují nikoli ideje a volební programy, ale peníze vyplácené za volební hlasy. Zcela reálně se obáváme, že v případě pasivního přístupu státu lze očekávat rozšíření tohoto jevu do masových rozměrů. Prostřednictvím petiční akce jsme se rozhodli proti zmíněným praktikám razantně vystoupit a za podpory stejně smýšlejících občanů apelovat na naše zákonodárce, aby tento společensky velmi závažný problém urychleně řešili.

Petici bude možné podepisovat fyzicky na papírových arších během podpisových akcí a na místech, která budou postupně zveřejňována na webu www.petice.org. Zde je možné petici podepsat také elektronicky.

TEXT PETICE:

Vzhledem k opakovanému maření vyjádření svobodné vůle občanů ve volbách – nakupování volebních hlasů různými politickými subjekty, účelovému přihlašování k trvalému pobytu, a tím významnému ovlivňování výsledků voleb – žádáme o změnu volebního zákona pro volby do zastupitelstev obcí a krajů a souvisejících právních předpisů. Změna zákona by měla zabezpečit zamezení takového chování a udělení oprávnění organizátorovi voleb či jiným orgánům (např. orgánům činným v trestním řízení) přijmout okamžitá opatření k zamezení zmíněného chování v daném místě, a zajistit tak klidný, pokojný a demokratický průběh voleb a jejich výsledek, odpovídající skutečné vůli voličů.

Pro eliminaci jakéhokoli korupčního jednání v průběhu voleb do zastupitelstev obcí a krajů rovněž žádáme, aby byl v novém volebním zákoně definován pojem „volební korupce“ a aby zmíněné nekalé praktiky byly kvalifikovány jako trestný čin.

Jste srdečně zváni na tiskovou konferenci:

Český Těšín, literární kavárna NOIVA, čtvrtek 20.ledna 2011, 11:00 hod.

Kontakty (členové petičního výboru): e-mail: petice.org@email.cz

Ing. Lubomír Matěj (tel. 728632975),

Mgr. Lukáš Brzobohatý (tel. 776126929),

Mgr. Andrea Pavlíková (tel. 776792667),

www.petice.org