Ing. Lubomír Matěj

Ing. Lubomír Matěj

kandidát č. 1   (Hnutí pro Těšín)

projektant, 62 let

V Českém Těšíně jsem se narodil, a to dokonce doma, na tehdejší a dnes už opět Štefánkové ulici. Můj profesní život je svázaný s hornictvím. Více než čtvrt století jsem pracoval ve výzkumu ve Vědeckovýzkumném uhelném ústavu v Ostravě – Radvanicích. Posledních 12 roků jsem byl zaměstnán jako projektant u malé soukromé firmy v Ostravě zabývající se hornictvím a ekologií. V první polovině letošního roku jsem odešel do důchodu. Ve své práci pokračuji dále smluvně s pracovišti OKD, VŠB apod.

Jak už to bývá, ti, kteří jsou profesí technici, se ve volném čase věnují netechnickým disciplinám – historií, umění, a tak podobně. Mimo jiné zájem o historii a historii našeho regionu spojenou se současnosti mě přivedl do Matice slezské, organizace jejíž počátky na Těšínsku sahají do konce 19. století. Organizace, kterou se snažily neúspěšně zničit všechny totalitní režimy, a která má své nezastupitelné místo v době, kdy se začínají prosazovat regiony.

"A co bych chtěl pro Český Těšín? Chtěl bych, aby znovu získal svou tvář a charakter poškozený v době nedávno minulé a dodnes nenapravený, aby se stal přirozeným kulturním centrem Těšínska, aby přestal být „podnikatelským“ záměrem pro ty, kteří ho zastupují a ty, kteří stojí za nimi, aby se napravily ty škody z minula, které se dají napravit. Chtěl bych, aby se občané se svým městem ztotožnili, byli jeho součásti a ne přihlížejícími na vedlejší koleji."