Stanovisko koalice Hnutí pro Těšín a Strana zelených k volbám do Zastupitelstva města Český Těšín

Podle dostupných informací došlo v době přípravy voleb a v průběhu voleb do Zastupitelstva města Českého Těšína k hrubému porušení principu demokracie, a to v přenesení pravomoci v rozhodování v záležitostech obce občany jejich přímou volbou zastupitelstva. Podle údajů získaných od jednotlivých občanů, podaných trestních oznámení, zpráv v tisku a jiných podkladů volební strana SOS PRO ČESKÝ TĚŠÍN, vedená lídrem Marianem Kuśem, prostřednictvím placených aktivistů skupovala pro sebe hlasy voličů většinou ze sociálně slabých a sociálně nepřizpůsobivých vrstev. Prostřednictvím takto získaných hlasů dosáhla výrazného úspěchu ve volbách do zastupitelstva města, změnila poměr politických sil v zastupitelstvu a znehodnotila smysl voleb. Považujeme to za nepřijatelné a podnikneme kroky k nápravě. Legalizace takovýchto postupů by do budoucna znamenala, že volby jsou záležitostí těch, kteří si voliče koupí ber kde ber a že jít volit své zástupce nemá smysl. V takovéto demokracii nechceme žít.Žádáme občany Českého Těšína, kteří se s takovouto degradací voleb nehodlají smířit, ať se k nám přidají. 
 
Podepsán: 
Ing. Lubomír Matěj, předseda Hnutí pro Těšín, 
Tomáš Výtisk, předseda MO Strany zelených v Českém Těšíně.