Výzva občanům

MANIPULACE VOLEB?

-        výzva občanům Českého Těšína

             Ve dnech 15. a 16. října proběhly v Českém Těšíně, tak jako i v jiných obcích, volby do místního zastupitelstva. Z dosud nashromážděných informací vyplynulo, že jejich průběh byl výrazným způsobem ovlivněn praktikami, které nemohou mít v demokratické zemi své místo a vůči nimž je třeba se vší důsledností protestovat. Rozsah manipulace byl podle všeho takový, že došlo podstatným způsobem k ovlivnění výsledků voleb. Aby se obdobný postup nemohl již v budoucnu více opakovat, je třeba přijmout opatření proti jednání, které nerespektuje základní principy právního státu, a to svobodné rozhodování jednotlivce jako voliče a férovou soutěž politických stran i jednotlivých kandidátů. Proto se chceme pokusit zmapovat skutečný rozsah ovlivnění voličů a co možná nejpodrobněji popsat praktiky, které při manipulacích voleb byly použity.

             Obracíme se proto s výzvou na všechny občany města, jímž není lhostejný jeho další osud a dobré jméno. V době bezprostřední po skončení voleb, dokud neopadne v čase všeobecné rozčarování, se chceme pokusit nashromáždit co největší množství konkrétních poznatků jednotlivých lidí, kteří byli osobně či prostřednictvím dalších osob konfrontováni se skutečnou realitou průběhu volebního hlasování.

             Všechny, které tato výzva oslovila a chtějí malým či větším dílem přispět k nápravě, prosíme, aby se (neanonymně) kontaktovali se svými zjištěními prostřednictvím emailu kancelar@akjezek.cz či na tel. č. 595172541 nebo 775677046. Jednotlivé poznatky občanů budou po domluvě zaznamenávány kvalifikovanou formou v sídle advokátní kanceláře se snahou nevystavit nikoho možným následkům.

             Nechť se přihlásí zejm. občané, jímž byla učiněna peněžitá nabídka za účast u voleb nebo za volbu konkrétní kandidátky. Dále ti, co mají přímé poznatky od konkrétních osob, kterým byly finanční prostředky předány a za jakých podmínek bylo takové hlasování provedeno. Přivítáme rovněž svědectví o předvolebních kontaktech, domluvách a seznamech oslovených osob, o podezřelém srocování většího počtu lidí před volebními místnostmi nebo na jiných místech (zejm. v restauracích), o svážení voličů k místům hlasování, o předávání peněz za hlasování a o dalších neobvyklých událostech v souvislosti s průběhem letošních komunálních voleb. Velmi oceníme odvahu osob, které přestože se nechaly zlákat nabídkami výplaty peněz, s odstupem času pochopily závažnost situace i následky, které tím byly pro naše město a jeho dobrou pověst způsobeny, a nyní pomohou osvětlit celý systém ovlivňování voličů i konečných výsledků voleb.

             Se svými poznatky se na nás obraťte co nejdříve, a to i v průběhu víkendu. Upozorňujeme, že zaznamenání Vašich zkušeností s volebními praktikami není spojeno s žádnou finanční odměnou a apelujeme na svědomí lidí i jejich nezištnou snahu pomoci dobré věci.

             Pojďme společně nepřipustit, aby se situace z letošních voleb v Českém Těšíně již nikdy více neopakovala, aby právo volit mělo v budoucnu nějaký smysl a abychom jako občané tohoto města mohli být na něj i nadále právem hrdí. 

 

Mgr. Marek Ježek, právní zástupce

Nestraníci

Hnutí pro Těšín

Strana zelených